Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
19
Maand
11
Jaar
1881
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Douwe
Naam echtgenoot
Terpstra
Geboorteplaats echtgenoot
Holwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Akke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Ternaard
Voornamen vader echtgenoot
Hidde Tjerks
Naam vader echtgenoot
Terpstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Hinke Douwes
Naam moeder echtgenoot
Posthumus
Voornaam vader echtgenote
Jouke Symens
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Jans
Naam moeder echtgenote
Huizinga
Kwota / Bron
Aktenr 52

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)