Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
18
Maand
5
Jaar
1882
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
de Vries
Geboorteplaats echtgenoot
Holwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Harmke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Holwerd
Voornamen vader echtgenoot
Jacob Popes
Naam vader echtgenoot
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sybrigje Pieters
Naam moeder echtgenoot
Aagtjes
Voornaam vader echtgenote
Tjerk Renzes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Johanna Joekes
Naam moeder echtgenote
Knijft
Kwota / Bron
Aktenr 25

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)