Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
19
Maand
5
Jaar
1883
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Naam echtgenoot
Ypma
Geboorteplaats echtgenoot
Holwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lieukje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Ternaard
Voornamen vader echtgenoot
Hendrik Haayes
Naam vader echtgenoot
Ypma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Miedema
Voornaam vader echtgenote
Kornelis Hiddes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Froukje Doeyes
Naam moeder echtgenote
Muller
Kwota / Bron
Aktenr 28

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)