Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
21
Maand
5
Jaar
1887
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjerk
Naam echtgenoot
Terpstra
Geboorteplaats echtgenoot
Holwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Eelkje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Ternaard
Voornamen vader echtgenoot
Hidde Tjerks
Naam vader echtgenoot
Terpstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Renske Douwes
Naam moeder echtgenoot
Posthumus
Voornaam vader echtgenote
Jouke Simons
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Jans
Naam moeder echtgenote
Huizinga
Kwota / Bron
Aktenr 38

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)