Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
25
Maand
6
Jaar
1887
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Naam echtgenoot
Turkstra
Geboorteplaats echtgenoot
Anjum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Dokkum
Voornamen vader echtgenoot
Jouwert Rientzes
Naam vader echtgenoot
Turkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Hessels
Naam moeder echtgenoot
Elgersma
Voornaam vader echtgenote
Melle
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Klaaske Hendriks
Naam moeder echtgenote
van der Meulen
Kwota / Bron
Aktenr 56

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)