Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
21
Maand
12
Jaar
1889
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Koopmans
Geboorteplaats echtgenoot
Holwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Joukje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Holwerd
Voornamen vader echtgenoot
Gerben Gelts
Naam vader echtgenoot
Koopmans
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Eelkje Gerrits
Naam moeder echtgenoot
Visser
Voornaam vader echtgenote
Klaas Ydes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aaltje Haikes
Naam moeder echtgenote
Radersma
Kwota / Bron
Aktenr 45

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)