Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
24
Maand
5
Jaar
1890
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jelle
Naam echtgenoot
de Jong
Geboorteplaats echtgenoot
Hollum (Ameland)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sijke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Wierum
Voornamen vader echtgenoot
Douwe Rimmerens
Naam vader echtgenoot
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Doetje Jelles
Naam moeder echtgenoot
Grasma
Voornaam vader echtgenote
Kornelis Pieters
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sjoerdtje Sybes
Naam moeder echtgenote
Dijkstra
Kwota / Bron
Aktenr 34

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)