Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
2
Maand
10
Jaar
1890
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Andries
Naam echtgenoot
de Jong
Geboorteplaats echtgenoot
Moddergat (Westdongeradeel)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hiltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Morra
Voornamen vader echtgenoot
Geert Andries
Naam vader echtgenoot
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Montes
Naam moeder echtgenoot
van der Ley
Voornaam vader echtgenote
Pieter Siemons
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Seyke Kornelis
Naam moeder echtgenote
Zaadsma
Nota
Familienaam moeder bruidegom ook vermeld als Lei
Kwota / Bron
Aktenr 51

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)