Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
22
Maand
5
Jaar
1821
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Anne
Patroniem echtgenoot
Jennes
Naam echtgenoot
Meinema
Geboorteplaats echtgenoot
Raard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Martjen
Patroniem echtgenote
Willems
Naam echtgenote
Dikland
Geboorteplaats echtgenote
Drachten
Voornamen vader echtgenoot
Jenne Meinderts
Naam vader echtgenoot
Meinema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lijsbert
Naam moeder echtgenoot
Hoytes
Voornaam vader echtgenote
Willem Bonnes
Naam vader echtgenote
Dikland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Joukjen Klazes
Naam moeder echtgenote
van der Veen
Kwota / Bron
Aktenr 18

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)