Van 21-23 mei 2021, neem deel aan het weekend "Bewaar onze grafstenen"! Ontdek hoe het te doen.

Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
20
Maand
5
Jaar
1893
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Gaasterland
Geboorteplaats echtgenoot
Betterwird
Voorna(a)m(en) echtgenote
Wytske
Naam echtgenote
van der Ploeg
Geboorteplaats echtgenote
Hallum
Voornamen vader echtgenoot
Rense Pieters
Naam vader echtgenoot
Gaasterland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Froukje Klazes
Naam moeder echtgenoot
de Jong
Voornaam vader echtgenote
Jan Dirks
Naam vader echtgenote
van der Ploeg
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Wytske Gerbens
Naam moeder echtgenote
Oosterga
Kwota / Bron
Aktenr 38

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)