Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
26
Maand
5
Jaar
1894
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Yde
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Holwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Bouma
Geboorteplaats echtgenote
Holwerd
Voornamen vader echtgenoot
Klaas Ydes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aaltje Haikes
Naam moeder echtgenoot
Radersma
Voornaam vader echtgenote
Jacob Jans
Naam vader echtgenote
Bouma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Jacobs
Naam moeder echtgenote
de Vries
Kwota / Bron
Aktenr 38

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)