Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
25
Maand
5
Jaar
1895
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
Glas
Geboorteplaats echtgenoot
Holwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hittje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Anjum
Voornamen vader echtgenoot
Kornelis Jans
Naam vader echtgenoot
Glas
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jitske Hessels
Naam moeder echtgenoot
Vonk
Voornaam vader echtgenote
Ytzen
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jantje Hendrikus
Naam moeder echtgenote
Dijkstra
Kwota / Bron
Aktenr 46

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)