Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
16
Maand
5
Jaar
1896
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Lolke
Naam echtgenoot
Meinema
Geboorteplaats echtgenoot
Hantum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrika
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Schiermonnikoog
Voornamen vader echtgenoot
Ate Annes
Naam vader echtgenoot
Meinema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Janke Lieuwes
Naam moeder echtgenoot
Posthumus
Voornaam vader echtgenote
Ytsen
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jantje
Naam moeder echtgenote
Dijkstra
Kwota / Bron
Aktenr 19

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)