Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
26
Maand
10
Jaar
1901
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gosling
Naam echtgenoot
Heeringa
Geboorteplaats echtgenoot
Holwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Bernardina
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Brantgum
Voornamen vader echtgenoot
Gosse Pieters
Naam vader echtgenoot
Heeringa
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Renske Harmens
Naam moeder echtgenoot
Braak
Voornaam vader echtgenote
Lieuwe Lieuwes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jetske Gosses
Naam moeder echtgenote
Posthuma
Kwota / Bron
Aktenr 64

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)