Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
25
Maand
5
Jaar
1912
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johannes
Naam echtgenoot
de Beer
Geboorteplaats echtgenoot
Ternaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Berber
Naam echtgenote
Visser
Geboorteplaats echtgenote
Wierum
Voornamen vader echtgenoot
Abe Freerks
Naam vader echtgenoot
de Beer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sytske Ymes
Naam moeder echtgenoot
Bergmans
Voornaam vader echtgenote
Freerk Dirks
Naam vader echtgenote
Visser
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hendrikje Ates
Naam moeder echtgenote
de Jong
Kwota / Bron
Aktenr 45

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)