Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
11
Maand
4
Jaar
1914
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Yme
Naam echtgenoot
de Beer
Geboorteplaats echtgenoot
Ternaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Geertje
Naam echtgenote
Tigchelaar
Geboorteplaats echtgenote
Wijnaldum
Voornamen vader echtgenoot
Abe Freerks
Naam vader echtgenoot
de Beer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sytske Ymes
Naam moeder echtgenoot
Bergmans
Voornaam vader echtgenote
Klaas
Naam vader echtgenote
Tigchelaar
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jantje
Naam moeder echtgenote
van der Zee
Kwota / Bron
Aktenr 10

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)