Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
25
Maand
9
Jaar
1915
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Wibalda
Geboorteplaats echtgenoot
Engwierum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Elske
Naam echtgenote
de Vries
Geboorteplaats echtgenote
Nijkerk
Voornamen vader echtgenoot
Jense
Naam vader echtgenoot
Wibalda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aukje
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Wessel
Naam vader echtgenote
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Fokeltje
Naam moeder echtgenote
Sytsma
Kwota / Bron
Aktenr 31

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)