Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
2
Maand
10
Jaar
1915
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Arend
Naam echtgenoot
Boomsma
Geboorteplaats echtgenoot
Dokkum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gertje
Naam echtgenote
de Jong
Geboorteplaats echtgenote
Murmerwoude
Voornamen vader echtgenoot
Bernardus
Naam vader echtgenoot
Boomsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tjitske
Naam moeder echtgenoot
Elderhuis
Voornaam vader echtgenote
Wieger
Naam vader echtgenote
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Rinske
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 32

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)