Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
11
Maand
3
Jaar
1916
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Koopmans
Geboorteplaats echtgenoot
Holwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Holwerd
Voornamen vader echtgenoot
Gerrit Gerbens
Naam vader echtgenoot
Koopmans
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Pieters
Naam moeder echtgenoot
Dijkstra
Voornaam vader echtgenote
Yde Klazes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jeltje Jacobs
Naam moeder echtgenote
Bouma
Kwota / Bron
Aktenr 5

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)