Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
7
Maand
5
Jaar
1921
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Arjen
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Ternaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Froukje
Naam echtgenote
de Graaf
Geboorteplaats echtgenote
Nes
Voornamen vader echtgenoot
Roelof Alardus
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tjitske Annes
Naam moeder echtgenoot
Sipma
Voornaam vader echtgenote
Pier Jacobs
Naam vader echtgenote
de Graaf
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aafke Lammerts
Naam moeder echtgenote
Jaarsma
Kwota / Bron
Aktenr 14

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)