Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
2
Maand
6
Jaar
1921
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Taeke
Naam echtgenoot
Sijens
Geboorteplaats echtgenoot
Foudgum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Grietje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Dantumawoude
Voornamen vader echtgenoot
Pieter Jans
Naam vader echtgenoot
Sijens
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Elske Taekes
Naam moeder echtgenoot
Oberman
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje Lolles
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 36

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)