Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
21
Maand
7
Jaar
1921
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Naam echtgenoot
van der Mei
Geboorteplaats echtgenoot
Brantgum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Wytske
Naam echtgenote
de Jong
Geboorteplaats echtgenote
Hantum
Voornamen vader echtgenoot
Meindert Fedderiks
Naam vader echtgenoot
van der Mei
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Berber Hendriks
Naam moeder echtgenoot
Ypma
Voornaam vader echtgenote
Jippe Jacobs
Naam vader echtgenote
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hiltje Jacobs
Naam moeder echtgenote
Paesens
Kwota / Bron
Aktenr 41

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)