Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
8
Maand
5
Jaar
1924
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Uilke
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Blija
Voorna(a)m(en) echtgenote
Martje
Naam echtgenote
Jensma
Geboorteplaats echtgenote
Holwerd
Voornamen vader echtgenoot
Johannes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Klaaske
Naam moeder echtgenoot
Slager
Voornaam vader echtgenote
Gerlof Jans
Naam vader echtgenote
Jensma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aaltje Adolfs
Naam moeder echtgenote
Werkstra
Kwota / Bron
Aktenr 13

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)