Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
20
Maand
12
Jaar
1825
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Rense
Patroniem echtgenoot
Freerks
Naam echtgenoot
van der Paal
Geboorteplaats echtgenoot
Wierum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Wytske
Patroniem echtgenote
Martens
Naam echtgenote
van der Ploeg
Geboorteplaats echtgenote
Holwerd
Voornamen vader echtgenoot
Freerk
Naam vader echtgenoot
Kornelis
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aaltje
Naam moeder echtgenoot
Annes
Voornaam vader echtgenote
Marten
Naam vader echtgenote
Lubberts
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Fokeltje
Naam moeder echtgenote
Jans
Kwota / Bron
Aktenr 46

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)