Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
3
Maand
12
Jaar
1927
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hylke
Naam echtgenoot
Visser
Geboorteplaats echtgenoot
Oudkerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Taetske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Genum (Ferwerderadeel)
Voornamen vader echtgenoot
Metske Hylkes
Naam vader echtgenoot
Visser
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Ytje
Naam moeder echtgenoot
Holwerda
Voornaam vader echtgenote
Anne
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje
Naam moeder echtgenote
Stienstra
Kwota / Bron
Aktenr 43

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)