Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
23
Maand
5
Jaar
1929
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Lieuwe
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Brantgum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gerbentje
Naam echtgenote
Toren
Geboorteplaats echtgenote
Hantum
Voornamen vader echtgenoot
Lieuwe Lieuwes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Klaaske Gosses
Naam moeder echtgenoot
Hiemstra
Voornaam vader echtgenote
Jan Willems
Naam vader echtgenote
Toren
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Baukje Freerks
Naam moeder echtgenote
Kamma
Kwota / Bron
Aktenr 25

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)