Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
30
Maand
1
Jaar
1930
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Naam echtgenoot
Westra
Geboorteplaats echtgenoot
Ternaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Janke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Wierum
Voornamen vader echtgenoot
Wopke Jans
Naam vader echtgenoot
Westra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Stijntje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Wiersma
Voornaam vader echtgenote
Dirk Kornelis
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Elisabeth Wealtjes
Naam moeder echtgenote
Cuperus
Kwota / Bron
Aktenr 3

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)