Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
9
Maand
5
Jaar
1931
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Vrouwenparochie
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Naam echtgenote
Schaap
Geboorteplaats echtgenote
Holwerd
Voornamen vader echtgenoot
IJsbrand
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje
Naam moeder echtgenoot
Tjepkema
Voornaam vader echtgenote
Jacob Jacobs
Naam vader echtgenote
Schaap
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Geertje Johannes
Naam moeder echtgenote
Dreyer
Kwota / Bron
Aktenr 9

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)