Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
12
Maand
5
Jaar
1932
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Paulus
Naam echtgenoot
Hiddenga
Geboorteplaats echtgenoot
Blija
Voorna(a)m(en) echtgenote
Saapke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Driesum
Voornamen vader echtgenoot
Pieter
Naam vader echtgenoot
Hiddenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Meino
Naam moeder echtgenoot
de Jong
Voornaam vader echtgenote
Jan
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Geeltje
Naam moeder echtgenote
Huizenga
Kwota / Bron
Aktenr 13

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)