Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
1
Maand
8
Jaar
1940
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gaatze
Naam echtgenoot
Reeder
Geboorteplaats echtgenoot
Nes
Voorna(a)m(en) echtgenote
Froukje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Hantumhuizen
Voornamen vader echtgenoot
Johannes
Naam vader echtgenoot
Reeder
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje
Naam moeder echtgenoot
de Beer
Voornaam vader echtgenote
Rienk
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Anna
Naam moeder echtgenote
Kuiper
Kwota / Bron
Aktenr 33

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)