Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
20
Maand
3
Jaar
1830
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Yde
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Marrum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Pietje
Patroniem echtgenote
Wiegers
Naam echtgenote
Oegema
Geboorteplaats echtgenote
Akkerwoude
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Kaaltje Jilderts
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Wieger Theunis
Naam vader echtgenote
Oegema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Helena Pieters
Naam moeder echtgenote
Peterzon
Kwota / Bron
Aktenr 4

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)