Collaboratieve indexen

Huwelijken - Weststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Weststellingwerf
Dag
19
Maand
5
Jaar
1933
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Egbert
Naam echtgenoot
Bokkema
Geboorteplaats echtgenoot
Gorredijk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gepke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Gorredijk
Voornamen vader echtgenoot
Bauke Doekes
Naam vader echtgenoot
Bokkema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aaltje Egberts
Naam moeder echtgenoot
Meter
Voornaam vader echtgenote
Sjoerd
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Nota
Dit huwelijk is ontbonden verklaard bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 17 maart 1935, welk vonnis op 18 mei 1935 in de gemeente Weststellingwerf in de registers der Burgerlijke Stand is ingeschreven
Kwota / Bron
Aktenr 59

Huwelijken

Weststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Weststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Weststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)