Collaboratieve indexen

Huwelijken - Weststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Weststellingwerf
Dag
16
Maand
5
Jaar
1940
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Oldeholtpade
Voorna(a)m(en) echtgenote
Anna
Naam echtgenote
Krikke
Geboorteplaats echtgenote
Terband
Voornamen vader echtgenoot
Ynze
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Marijke
Naam moeder echtgenoot
Heida
Voornaam vader echtgenote
Minne
Naam vader echtgenote
Krikke
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Popkje
Naam moeder echtgenote
Dijkstra
Kwota / Bron
Aktenr 47

Huwelijken

Weststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Weststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Weststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)