Collaboratieve indexen

Huwelijken - Weststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Weststellingwerf
Dag
16
Maand
5
Jaar
1891
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Weidum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Naam echtgenote
Rijpma
Geboorteplaats echtgenote
Nijkerk (Oostdongeradeel)
Voornamen vader echtgenoot
Sikke Pieters
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rigtje Hendriks
Naam moeder echtgenoot
Rijpma
Voornaam vader echtgenote
Enneus Pieters
Naam vader echtgenote
Rijpma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Klazes
Naam moeder echtgenote
Haaksma
Kwota / Bron
Aktenr 53

Huwelijken

Weststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Weststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Weststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)