Collaboratieve indexen

Huwelijken - Weststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Weststellingwerf
Dag
3
Maand
6
Jaar
1916
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Age
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Beetsterzwaag
Voorna(a)m(en) echtgenote
Maartje
Naam echtgenote
Verra
Geboorteplaats echtgenote
Noordwolde
Voornamen vader echtgenoot
Pier
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje
Naam moeder echtgenoot
Jager
Voornaam vader echtgenote
Tjebbe
Naam vader echtgenote
Verra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Albertje
Naam moeder echtgenote
Zondergeld
Kwota / Bron
Aktenr 62

Huwelijken

Weststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Weststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Weststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)