Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
4
Maand
6
Jaar
1927
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Libbe
Naam echtgenoot
Hoogeveen
Geboorteplaats echtgenoot
Hantum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Wopkje
Naam echtgenote
Hoitinga
Geboorteplaats echtgenote
Pingjum
Voornamen vader echtgenoot
Wietze Libbes
Naam vader echtgenoot
Hoogeveen
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Theunis
Naam moeder echtgenoot
van Dijk
Voornaam vader echtgenote
Ulbe
Naam vader echtgenote
Hoitinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hinke
Naam moeder echtgenote
Takema
Kwota / Bron
Aktenr 66

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)