Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
21
Maand
9
Jaar
1932
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Adriaan Teunis
Naam echtgenoot
Visser
Geboorteplaats echtgenoot
Sliedrecht
Voorna(a)m(en) echtgenote
Anna Cornelia
Naam echtgenote
Geerlings
Geboorteplaats echtgenote
Haren
Voornamen vader echtgenoot
Maarten
Naam vader echtgenoot
Visser
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Neeltje
Naam moeder echtgenoot
van der Vlies
Voornaam vader echtgenote
Johannes Bernardus Wilhelmus
Naam vader echtgenote
Geerlings
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Margaretha
Naam moeder echtgenote
Bank
Kwota / Bron
Aktenr 76

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)