Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
6
Maand
9
Jaar
1933
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Popke
Naam echtgenoot
Zijlstra
Geboorteplaats echtgenoot
Makkum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jantje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Klooster Lidlum
Voornamen vader echtgenoot
Sjoerd
Naam vader echtgenoot
Zijlstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje
Naam moeder echtgenoot
Jorritsma
Voornaam vader echtgenote
Tjeerd
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Houkje
Naam moeder echtgenote
van der Zee
Kwota / Bron
Aktenr 69

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)