Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
19
Maand
1
Jaar
1839
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hotze
Patroniem echtgenoot
Sjoukes
Naam echtgenoot
Rusticus
Geboorteplaats echtgenoot
Parrega
Voorna(a)m(en) echtgenote
Saakjen
Patroniem echtgenote
Jans
Naam echtgenote
Hiemenga
Geboorteplaats echtgenote
Arum
Voornamen vader echtgenoot
Sjouke Hotzes
Naam vader echtgenoot
Rusticus
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Anna Meinderts
Naam moeder echtgenoot
de Boer
Voornaam vader echtgenote
Jan Wiebes
Naam vader echtgenote
Hiemenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Pietje Anes
Naam moeder echtgenote
Anema
Kwota / Bron
Aktenr 1

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)