Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
7
Maand
11
Jaar
1840
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Dirk
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Naam echtgenoot
Baarda
Geboorteplaats echtgenoot
Tjerkwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jantje
Patroniem echtgenote
Sjoerds
Naam echtgenote
Poelstra
Geboorteplaats echtgenote
Wons
Voornamen vader echtgenoot
Cornelis Wypkes
Naam vader echtgenoot
Baarda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tjitske Dirks
Naam moeder echtgenoot
Wiersma
Voornaam vader echtgenote
Sjoerd Herkes
Naam vader echtgenote
Poelstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Meinskjen Pieters
Naam moeder echtgenote
de Jong
Kwota / Bron
Aktenr 78

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)