Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
6
Maand
5
Jaar
1843
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sjoerd
Patroniem echtgenoot
Ynses
Naam echtgenoot
Bouma
Geboorteplaats echtgenoot
Balk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Seike
Patroniem echtgenote
Jans
Naam echtgenote
Gunter
Geboorteplaats echtgenote
Hemelum
Voornamen vader echtgenoot
Ynse Sjoerds
Naam vader echtgenoot
Bouma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Ymkjen Wytzes
Naam moeder echtgenoot
de Jong
Voornaam vader echtgenote
Jan Michel
Naam vader echtgenote
Gunter
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aaltje Wiegers
Naam moeder echtgenote
Schotanus
Kwota / Bron
Aktenr 10

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)