Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
6
Maand
5
Jaar
1854
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Wytze
Patroniem echtgenoot
Hendriks
Naam echtgenoot
de Jong
Geboorteplaats echtgenoot
Lichtaard (Ferwerderadeel)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Tjeerds
Naam echtgenote
Algra
Geboorteplaats echtgenote
Exmorra
Voornamen vader echtgenoot
Hendrik Wytzes
Naam vader echtgenoot
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Elizabeth Teunis
Naam moeder echtgenoot
van Berkum
Voornaam vader echtgenote
Tjeerd Baukes
Naam vader echtgenote
Algra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Rinske Rommerts
Naam moeder echtgenote
Visscher
Kwota / Bron
Aktenr 30

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)