Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
7
Maand
5
Jaar
1864
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Westhem (Wymbritseradeel)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Liskje
Patroniem echtgenote
Douwes
Naam echtgenote
Brandsma
Geboorteplaats echtgenote
Bolsward
Voornamen vader echtgenoot
Sjoerd Klazes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sytske Sjoerds
Naam moeder echtgenoot
Palstra
Voornaam vader echtgenote
Douwe Klases
Naam vader echtgenote
Brandsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Akke Willems
Naam moeder echtgenote
Bouma
Kwota / Bron
Aktenr 33

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)