Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
21
Maand
5
Jaar
1864
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hotze
Naam echtgenoot
Boersma
Geboorteplaats echtgenoot
Tjerkwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jiskjen
Patroniem echtgenote
Tjeerds
Naam echtgenote
Algra
Geboorteplaats echtgenote
Exmorra
Voornamen vader echtgenoot
Jacob Hotzes
Naam vader echtgenoot
Boersma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lijsbeth Hendriks
Naam moeder echtgenoot
Adema
Voornaam vader echtgenote
Tjeerd Baukes
Naam vader echtgenote
Algra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Rinske Rommerts
Naam moeder echtgenote
Visscher
Kwota / Bron
Aktenr 72

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)