Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
18
Maand
5
Jaar
1867
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Naam echtgenoot
de Boer
Geboorteplaats echtgenoot
Arum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Rinske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Arum
Voornamen vader echtgenoot
Lieuwe Hessels
Naam vader echtgenoot
de Boer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Itske Lieuwkes
Naam moeder echtgenoot
Piersma
Voornaam vader echtgenote
Pieter Minnes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aafke Bins
Naam moeder echtgenote
Jagersma
Kwota / Bron
Aktenr 58

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)