Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
27
Maand
6
Jaar
1885
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Wolsum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jitske
Naam echtgenote
van der Wal
Geboorteplaats echtgenote
Tjerkwerd
Voornamen vader echtgenoot
Lieuwe Ulbes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rigtje Lolkes
Naam moeder echtgenoot
de Boer
Voornaam vader echtgenote
Theunis Richolds
Naam vader echtgenote
van der Wal
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Pietertje Pieters
Naam moeder echtgenote
Kamstra
Kwota / Bron
Aktenr 53

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)