Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
19
Maand
5
Jaar
1917
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sjoerd Dirk
Naam echtgenoot
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenoot
Boer
Voorna(a)m(en) echtgenote
Neeltje
Naam echtgenote
Belksma
Geboorteplaats echtgenote
Arum
Voornamen vader echtgenoot
Rients
Naam vader echtgenoot
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rinske
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Sake
Naam vader echtgenote
Belksma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje
Naam moeder echtgenote
de Vries
Kwota / Bron
Aktenr 41

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)