Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wonseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)

12.212 akten

 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  8
  Maand
  5
  Jaar
  1811
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Fedde
  Patroniem echtgenoot
  Fransen
  Naam echtgenoot
  Kooltjer
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Anna
  Patroniem echtgenote
  Bartles
  Naam echtgenote
  Idzerda
  Voornamen vader echtgenoot
  Frans Feddes
  Naam vader echtgenoot
  Kooltjer
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Klaaske
  Naam moeder echtgenoot
  Yntes
  Voornaam vader echtgenote
  Bartle
  Naam vader echtgenote
  Idzerda
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Itske
  Naam moeder echtgenote
  Annes
  Kwota / Bron
  Aktenr 9
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  10
  Maand
  5
  Jaar
  1811
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Douwe
  Patroniem echtgenoot
  Jans
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Froukjen
  Patroniem echtgenote
  Sybes
  Voornamen vader echtgenoot
  Jan
  Naam vader echtgenoot
  Douwes
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Aaltje
  Naam moeder echtgenoot
  Jurjens
  Voornaam vader echtgenote
  Sybe
  Naam vader echtgenote
  Obes
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Antje Gerryts
  Naam moeder echtgenote
  Ram
  Kwota / Bron
  Aktenr 12
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  10
  Maand
  5
  Jaar
  1811
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Pieter
  Patroniem echtgenoot
  Lykles
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Janke
  Patroniem echtgenote
  Tjerks
  Voornamen vader echtgenoot
  Lykle
  Naam vader echtgenoot
  Pieters
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Baukje
  Naam moeder echtgenoot
  Pieters
  Voornaam vader echtgenote
  Tjerk
  Naam vader echtgenote
  Pieters
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Minke
  Naam moeder echtgenote
  Martens
  Kwota / Bron
  Aktenr 13
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  15
  Maand
  5
  Jaar
  1811
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Claas
  Patroniem echtgenoot
  Hayes
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Wypkjen
  Patroniem echtgenote
  Sikkes
  Voornamen vader echtgenoot
  Haye
  Naam vader echtgenoot
  Klases
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Djoke
  Naam moeder echtgenoot
  Wybes
  Voornaam vader echtgenote
  Sikke
  Naam vader echtgenote
  Obes
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Trijntje
  Naam moeder echtgenote
  Jans
  Kwota / Bron
  Aktenr 14
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  15
  Maand
  5
  Jaar
  1811
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Gerben
  Patroniem echtgenoot
  Taekes
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Ennik
  Patroniem echtgenote
  Martens
  Voornamen vader echtgenoot
  Taeke
  Naam vader echtgenoot
  Sybrens
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Antje
  Naam moeder echtgenoot
  Wybes
  Voornaam vader echtgenote
  Marten
  Naam vader echtgenote
  Aukes
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Neeltje
  Naam moeder echtgenote
  Jelles
  Kwota / Bron
  Aktenr 15
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  15
  Maand
  5
  Jaar
  1811
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Dirk
  Patroniem echtgenoot
  Bokkes
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Baafke
  Patroniem echtgenote
  Klaases
  Voornamen vader echtgenoot
  Bokke
  Naam vader echtgenoot
  Harmens
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Feikjen
  Naam moeder echtgenoot
  Rientses
  Voornaam vader echtgenote
  Claas
  Naam vader echtgenote
  Jans
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Jitske
  Naam moeder echtgenote
  Jans
  Nota
  Bruid ondertekent met Befke Claases
  Kwota / Bron
  Aktenr 16
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  15
  Maand
  5
  Jaar
  1811
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Johannes
  Patroniem echtgenoot
  Sjoerds
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Inne
  Patroniem echtgenote
  Johannes
  Voornamen vader echtgenoot
  Sjoerd
  Naam vader echtgenoot
  Clasesz
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Sytske
  Naam moeder echtgenoot
  Johannes
  Voornaam vader echtgenote
  Johannes
  Naam vader echtgenote
  Reinders
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Jantje
  Naam moeder echtgenote
  Douwes
  Kwota / Bron
  Aktenr 17
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  17
  Maand
  5
  Jaar
  1811
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Pieter
  Patroniem echtgenoot
  Ages
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Aaltje
  Patroniem echtgenote
  Obes
  Voornamen vader echtgenoot
  Age
  Naam vader echtgenoot
  Thomas
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Attje
  Naam moeder echtgenoot
  Pieters
  Voornaam vader echtgenote
  Obe
  Naam vader echtgenote
  Poppes
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Klaaske
  Naam moeder echtgenote
  Lolkes
  Kwota / Bron
  Aktenr 18
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  17
  Maand
  5
  Jaar
  1811
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Andries
  Patroniem echtgenoot
  Herkes
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Allertje
  Patroniem echtgenote
  Ages
  Voornamen vader echtgenoot
  Herke
  Naam vader echtgenoot
  Murkes
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Yttje
  Naam moeder echtgenoot
  Andries
  Voornaam vader echtgenote
  Age
  Naam vader echtgenote
  Thomas
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Attje
  Naam moeder echtgenote
  Pieters
  Kwota / Bron
  Aktenr 19
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  22
  Maand
  5
  Jaar
  1811
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Roelof
  Patroniem echtgenoot
  Jacobs
  Naam echtgenoot
  Wouters
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Grietje
  Patroniem echtgenote
  Sjoerds
  Voornamen vader echtgenoot
  Jacob Roelofs
  Naam vader echtgenoot
  Wouters
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Trijntje
  Naam moeder echtgenoot
  Fredriks
  Voornaam vader echtgenote
  Sjoerd
  Naam vader echtgenote
  Klases
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Pietje
  Naam moeder echtgenote
  Sybrens
  Kwota / Bron
  Aktenr 20