Collaboratieve indexen

Huwelijken - Workum, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Workum
Dag
23
Maand
5
Jaar
1875
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hyltje
Naam echtgenoot
Terpstra
Geboorteplaats echtgenoot
Franeker
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrikje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Koudum
Voornamen vader echtgenoot
Adam Gerlofs
Naam vader echtgenoot
Terpstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Pietje Hyltjes
Naam moeder echtgenoot
Hiemstra
Voornaam vader echtgenote
Klaas Ykes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sijke Piebes
Naam moeder echtgenote
Hoekema
Kwota / Bron
Aktenr 19

Huwelijken

Workum, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Workum 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Workum 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)