Collaboratieve indexen

Huwelijken - Workum, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Workum
Dag
10
Maand
5
Jaar
1884
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Idsegahuizum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Naam echtgenote
Visser
Geboorteplaats echtgenote
Piaam (Wonseradeel)
Voornamen vader echtgenoot
Taeke Ykes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sjierkjen Gerbens
Naam moeder echtgenoot
van der Kooy
Voornaam vader echtgenote
Willem Nammens
Naam vader echtgenote
Visser
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Baukje Riemers
Naam moeder echtgenote
van Ring
Kwota / Bron
Aktenr 11

Huwelijken

Workum, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Workum 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Workum 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)